Kontakt

tel: 731 946 962

Adres: ul. Żuromińska 3/117; 03-341 Warszawa

 

NIP 717-127-02-30

email: nadzory.anowak@gmail.com

Kierownik Działu Technicznego:

mgr inż. Arkadiusz Nowak